Danh sách trường visa thẳng Top 1% tại Hàn Quốc

Danh sách các trường visa thẳng tại Hàn Quốc năm 2018-2019.

Hệ thống các trường thuộc top ưu tiên sẽ thay đổi hàng năm phụ thuộc vào tỉ lệ học sinh bỏ trốn cao hay thấp của các trường. Do ủy ban kiểm tra thẩm định tại Hàn Quốc đánh giá.

1.GACHON UNIVERISTY

2.CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY

3.CATHOLIC UNIVERSITY

4.GANGNEUNG – WONJU NATIONAL UNIVERSTY

5.KONKUK UNIVERSITY

6.KONYANG UNIVERSITY

7.KYUNGNAM UNIVERSITY

8.KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

9.KYUNGSUNG UNIVERSITY

10.KYUNG-HEE UNIVERSITY

11.KOREA UNIVERSITY (SEJONG CAMPUS)

12.KOSIN UNIVERSITY

13.KWANGJU WOMEN’S UNIVERSITY

14.KOOKMIN UNIVERSITY

15.KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY

16.KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF

TECHNOLOGY

17.GIMCHEON IVERSITY

18.DANKOOK UNIVERSITY

19.DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY

20.DAEGU UNIVERSITY

21.DAEGU HANNY UNIVERSITY

22.DAEJEON UNIVERSITY

23.DONGGUK UNIVERSITY

24.DONGSEO UNIVERSITY

25.DONG-EUI UNIVERSITY

26.MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

27.PAICHAI UNIVERSITY

28.BAEKSEOK UNIVERSITY

29.BUSAN NATIONAL UNIVERSITY

30.BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

31.SAHMYOOK UNIVERSITY

32.SEO KYEONG UNIVERSITY

33.SUNMOON UNIVERSITY

34.SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

35.SUNGSHIN WOMEN’SUNIVERSITY

36.SEMYUNG UNIVERSITY

37.SEJONG UNIVERSITY

38.SILLA UNIVERSITY

39.ANDONG NATIONAL UNIVERSITY

40.YONSEI UNIVERSITY (WONJU

CAMPUS)

41.YEUNGNAM UNIVERSITY

42.WOOSUK UNIVERSITY

43.WOOSONG UNIVERSITY

44.EWHA WOMEN’S UNIVERSITY

45.INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

46.INHA UNIVERSITY

47.JEONJU UNIVERSITY

48.JEJU NATIONAL UNIVERSITY

49.CHOSUN UNIVERSITY

50.JOONGBU UNIVERSITY

51.CHUNG-ANG UNIVERSITY

52.JUNGWON UNIVERSITY

53.CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

54.CHEONGJU UNIVERSITY

55.CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY

56.CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

57.PYEONGTAEK UNIVERSITY

58.KAIST

59.KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF

60.EDUCATION

61.INTERNATIONAL UNIVERSITY OF

KOREA (JINJU)

62.HANDONG GLOBAL UNIVERSITY

63.HALLYM UNIVERSITY

64.HANSEO UNIVERSITY

65.HANYANG UNIVERSITY

66.HONAM UNIVERSITY

67.HOSEO UNIVERSITY

68.HONG-IK UNIVERSITY

CAO ĐẲNG: 14 TRƯỜNG

1.DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY

2.DONGYANG MIRAE UNIVERSITY

3.BUCHEON UNIVERSITY

4.SEOUL INSTITUTE OF ARTS

5.YEUNGNAM COLLEGE OF SCIENCE &

TECHNOLOGY

6.YEUNGJIN COLLEGE

7.YONG-IN SONGDAM COLLEGE

8.ULSAN COLLEGE

9.INHA TECHNICAL COLLEGE

10.JEONBUK SCIENCE COLLEGE

11.JEONJU KIJEON COLLEGE

12.JEJU TOURISM COLLEGE

13.JEJU HALLA COLLEGE

14.KOREA COLLEGE OF MEDIA ARTS

SAU ĐẠI HỌC: 5 TRƯỜNG

1.UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KOREA(UST)

2.GRADUATE SCHOOL OF CANCER SCIENCE AND POLICY

3.SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

4.SUNHAK UNIVERSAL PEACE GRADUATE UNIVERSITY

5.KDI SCHOOL OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.